קורס הכנה ללידה

יש לנו חדשות עבורכם, הגברים: גם אתם מוזמנים להיות שותפים מלאים, פעילים, במהלך קורס הכנה ללידה. לא רק בת זוגכם בכלל ואשתכם בפרט הופכת עם הלידה מאשת איש לאם, גם אתם הופכים לאבות. מזל טוב. האישה היא זו היולדת באופן פיזי אבל  לידתה היא גם לידתכם. שניכם  בוראים עולם חדש. מזל טוב. מי שעתידות ללדת בפעם הראשונה ודאי  עשויות לצאת

Read more