מרכז למידה לאו באק 2023 (1)

הפרויקט סייע לנערות ולנערים משכונות מוחלשות לצמצם פערים בלימודים

הפרויקט סייע לנערות ולנערים משכונות מוחלשות לצמצם פערים בלימודים

כתיבת תגובה